Cao-bieding werkgevers GHZ krijgt onvoldoende van NU’91

Cao-bieding werkgevers GHZ krijgt onvoldoende van NU’91

Tijdens de voorgaande onderhandelingsrondes over een nieuwe cao Gehandicaptenzorg (GHZ) bleek een groot verschil te bestaan tussen de wensen van NU’91 en de andere vakbonden en het totale budget dat de werkgevers (VGN) beschikbaar hebben. Wij willen naast verbetering van de koopkracht van de medewerkers, ook een investering in andere noodzakelijke verbeteringen.

 

Beschikbaar budget is een drempel

Het beschikbare budget bleek op 6 juni nog steeds de drempel te zijn om tot een nieuwe cao te komen. De werkgevers zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende geld beschikbaar is om een goede cao af te spreken. Zij hebben immers met de overheid afspraken over de jaarlijkse indexering van de tarieven. Ook onderhandelen zij met zorgkantoren/gemeenten over tarieven. NU’91 vindt dat, op het moment dat de tarieven te laag zijn, dat niet behoort te worden afgewenteld op de medewerkers, zoals nu gebeurt. Noch medewerkers noch bonden zijn immers partij bij die afspraken. Het systeem faalt en daar moet iets aan gebeuren.

 

Problemen sector

Na beraad tussen cao-partijen is afgesproken om niet gezamenlijk - werkgevers en werknemers - de problemen in de sector bij de overheid onder de aandacht te brengen. Werkgevers willen geen risico nemen dat de bestaande afspraken over de beschikbare budgetten ter discussie komen. Desalniettemin zijn zij op dit moment met de overheid in gesprek om te bezien wat mogelijk is. Het zal naar verwachting echter niet gaan om structureel meer budget.

 

Loonbod

Op 6 juni hebben de werkgevers binnen het kader van de beschikbare middelen een loonbod aan ons uitgebracht van 3% per oktober 2019 en 1,5% per oktober 2020. Daarnaast is er nog beperkte ruimte beschikbaar voor andere arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben ons uitgenodigd hierover mee te denken binnen het beschikbare budget, omdat zij geen extra structureel geld verwachten van de overheid.

 

Eisen

Uiteraard denken wij mee over de vraag hoe we medewerkers zo lang mogelijk gezond inzetbaar kunnen houden. Daarnaast zijn concrete afspraken en waardering voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg nodig in de cao. Daarvoor vinden wij én het loonbod te laag én de ruimte voor de andere eisen te beperkt.

 

Onze eisen zijn onder andere:

  • goede roosters en het terugbrengen van de beschikbaarheid buiten het rooster;
  • het verhoging van de vergoeding voor bereikbaarheid;
  • het gelijktrekken van de overwerkvergoeding van deeltijders aan die van voltijders;
  • het recht op het opnemen van PBL en
  • generatie-afspraken.

 

Waardering

NU’91 vindt dat er snel een cao moet komen die waardering uitspreekt voor het zware werk dat medewerkers in de gehandicaptenzorg doen. Een cao waarin concrete zaken zijn benoemd die voorkomen dat nog meer medewerkers uitvallen of vertrekken.

 

Vervolg op 28 juni

Op 28 juni praten partijen verder. De bonden komen dan met een tegenbieding, waarin ook bovengenoemde eisen aan de orde komen. In de volgende ronde moet wat ons betreft duidelijk worden waar we staan als er geen extra budget komt.

 

Actiecode ontvangen?

Klik hier