BIG II met overgangsregeling regieverpleegkundigen

BIG II met overgangsregeling regieverpleegkundigen

Donderdag 18 april is er - als voorbereiding op het overleg met minister Bruins - een gesprek geweest tussen DE BOND voor de mensen in de zorg NU'91, overige zorgvakbonden en het ministerie van VWS. Onderwerp van gesprek was de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige. Het beroep regieverpleegkundige zal in de wet BIG II opgenomen worden. NU’91 staat achter haar leden. Wij gaan uit van hun huidige bekwaamheid en hebben grote waardering voor hetgeen zij NU doen.

 

Brede overgangsregeling

NU’91 geeft de voorkeur aan een brede overgangsregeling in de wet BIG II. Een brede overgangsregeling houdt in, dat zowel verpleegkundigen met een Hbo-diploma als verpleegkundigen met Mbo- of Inservice-diploma mét verpleegkundige vervolgopleiding zich in kunnen schrijven als regieverpleegkundige.

 

Belang voor de arbeidsmarkt zorg

Zoals UWV-cijfers laten zien, is de Nederlandse arbeidsmarkt voor de zorg zeer krap. In 2019 zullen er 140.000 moeilijk te vervullen vacatures zijn; dat geldt voor algemene en gespecialiseerde verpleegkundigen.

NU’91 erkent het belang van de beroepsprofielen vanuit het oogpunt om de kwaliteit van zorg te verhogen en toekomstbestendig te zijn. Desalniettemin drukt het personeelstekort op de arbeidsmarkt hevig op onze leden en hun collega’s. Onze focus is zorgprofessionals te behouden voor de toekomst, verdere uitstroom te beperken en de instroom van nieuwe beroepsgenoten aantrekkelijk te maken.

 

Toekomst met mogelijkheden en ontwikkeling

NU’91 wil ervoor zorgen dat alle zorgprofessionals een inspirerende toekomst tegemoet kunnen zien. Een toekomst van mogelijkheden en ontwikkeling. Een toekomst waarin we samen sterk staan voor kwaliteitszorg in Nederland.

Actiecode ontvangen?

Klik hier