Eerste verkenning cao GHZ

Eerste verkenning cao GHZ

Vrijdag 6 januari heeft NU’91 samen met de andere werknemersorganisaties en de VGN een eerste verkenning gedaan ter voorbereiding van de start van de cao-onderhandelingen op 20 januari. Voor alle werknemersorganisaties is de doorgeslagen flexibiliteit en het voortdurende beschikbaar zijn voor het werk met alle gevolgen voor werkdruk en veiligheid het belangrijkste punt. Daarnaast willen we iets doen waardoor ouderen het werk in de gehandicaptenzorg vol kunnen houden en het werk ook voor jongeren aantrekkelijk blijft. Voor de werkgevers zijn de toename van het (langdurig) verzuim, aantrekkelijkheid voor jongeren en de (mede)zeggenschap in relatie tot zelfsturing de belangrijke bespreekpunten.

We zijn tot een gezamenlijke agenda gekomen voor de volgende cao-rondes.

  • Duurzame inzetbaarheid / Veiligheid en werkdruk
  • Flex en zekerheid / Roosters en werktijden
  • Kwaliteit en ontwikkeling / Zeggenschap medewerkers
  • Nabetaling ORT
  • Beloning
  • Overige onderwerpen (waaronder de vakbondsfaciliteiten)

Onder deze clusters vallen een veelheid van onderwerpen die we tijdens de volgende ronde op 20 januari verder uitdiepen.

 

We houden je op de hoogte!

Actiecode ontvangen?

Klik hier