Erkenning huidige bekwaamheid verpleegkundigen met overgangsregeling

Erkenning huidige bekwaamheid verpleegkundigen met overgangsregeling

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met NU’91 De Bond voor de mensen in de zorg, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers- en werknemerspartijen overeenstemming bereikt over een overgangsregeling binnen de wet BIG voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren.

 

Opt-out scenario

Minister Bruins adviseert de Tweede Kamer het zogeheten opt-out scenario voor de overgangsregeling. Dit scenario komt erop neer dat verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige zich direct kunnen registreren in het BIG-register. Vervolgens krijgen zij tot aan de herregistratie de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen.

NU’91 staat achter haar leden en is altijd uitgegaan van hun huidige bekwaamheid. We hebben grote waardering voor hetgeen zij nu doen. Tijdens alle onderhandelingen over de overgangsregeling is dat ons uitgangspunt geweest. NU’91 erkent het belang van de beroepsprofielen vanuit het perspectief om de kwaliteit van zorg te verhogen en toekomstbestendig te zijn. Desalniettemin drukt de arbeidsmarkt hevig op onze leden en de collega’s. Onze focus is hen te behouden voor de zorg, verdere uitstroom te beperken en de instroom van nieuwe beroepsgenoten te bevorderen. Het gekozen scenario past daar goed bij.

 

Erkenning en waardering

Stella Salden voorzitter NU’91: ‘Wij zijn verheugd dat alle betrokken partijen het eens zijn geworden over het advies aan de minister voor een  brede overgangsregeling. Alleen deze brede overgangsregeling gaat uit van de huidige bekwaamheid van verpleegkundigen vanuit erkenning en waardering voor wat zij doen.  Natuurlijk moet de implementatie van de overgangsregeling door de overheid en werkgevers goed gefaciliteerd worden. Zo mag de werkdruk niet nog verder oplopen. NU’91 zet zich hier voor in aan de verschillende cao-, bestuurs- en beleidstafels. Dit is een eerste  stap naar een toekomst waarin  de ambities van verpleegkundigen waargemaakt kunnen worden. Zo staan we samen sterk voor toekomstbestendigheid  van de gezondheidszorg in Nederland.”

 

Nieuw beroep

Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II (Wet beroepen individuele gezondheidszorg) komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: regieverpleegkundige. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid sluit aan bij de toekomstige zorgvraag.

Minister Bruno Bruins: “De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Ik vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met betrokken partijen. Hiermee zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.”

 

Overgangsregeling

Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden).

 

De tijd tot herregistratie

Samengevat komt de overgangsregeling erop neer dat verpleegkundigen die onder deze regeling vallen en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige, zich direct kunnen registreren in het BIG-register. Vervolgens krijgen tot aan de herregistratie de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen.

 

Jouw vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat de overgangsregeling vragen bij je oproept. Wij blijven de NU’91 leden de komende tijd goed informeren. Natuurlijk kun je ook chatten met het NU’91 serviceloket.

Actiecode ontvangen?

Klik hier