Falende thuiszorg onaanvaardbaar

Falende thuiszorg onaanvaardbaar

Thuiszorgorganisaties kunnen ondermaats blijven presteren zonder dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingrijpt. De Consumentenbond analyseerde de 50 meest recente bezoeken die de IGJ aflegde bij thuiszorgorganisaties. De IGJ constateerde onder meer dat ongeschoold personeel verpleegkundige handelingen uitvoert zoals het toedienen van sondevoeding. Ook zijn er organisaties die fouten maken bij het geven van medicatie of die cliënten onterecht vastzetten.

 

Monique Kempff, voorzitter NU’91online: “Het kan en mag niet zo zijn dat ongekwalificeerde medewerkers verpleegkundige handelingen uitvoeren. Dat is onverantwoord en onprofessioneel.”

 

Wij begrijpen niet dat de Inspectie niet direct maatregelen treft op het moment dat zij constateren dat de verleende thuiszorg niet voldoet aan het kwaliteitseisen voor verantwoorde zorg. Juist deze kwetsbare cliënten moeten altijd kunnen rekenen op zorg verleend door professionals.

Actiecode ontvangen?

Klik hier