GEEF V&V IN VERPLEEGHUIZEN ZEGGENSCHAP

GEEF V&V IN VERPLEEGHUIZEN ZEGGENSCHAP

De zorg in verpleeghuizen is complexer dan ooit en dat neemt alleen maar toe. Mensen blijven langer thuis wonen. Op het moment dat ze in een verpleeghuis gaan wonen, is de zorgbehoefte vaak zeer groot. Niet alle instellingen zijn daar klaar voor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde deze week een geactualiseerd overzicht met verpleeghuizen waar de kwaliteit van zorg onder de maat is.

Over het Verpleeghuis Grootenhoek - onderdeel van zorginstelling Careyn (staat onder verscherpt toezicht van de IGZ) – kwam gisteren het bericht naar buiten dat dit verpleeghuis op papier vastlegt hoe vaak bewoners per dag naar het toilet mogen. Het verpleeghuis zegt echter dat dit soort contracten geen algemeen beleid zijn. Vandaag zal Staatssecretaris van Rijn opheldering geven.

NU’91 benadrukt dat noch slecht functionerende verpleeghuizen noch plascontracten passen bij het werk van verzorgenden en verpleegkundigen; deze beroepsgroep doet er alles aan om goede zorg te kunnen verlenen. Maar, het lijkt er soms op dat voordat de feiten van een incident bekend zijn iedereen al een mening heeft. En ook dat zorgt voor zowel de medewerkers als de bewoners van een verpleeghuis voor een onwenselijke situatie.

NU’91 is van mening dat er in de ouderenzorg veel geld verspild wordt aan onnodige bureaucratische taken en overlegstructuren. Geef verzorgenden en verpleegkundigen zeggenschap over het runnen van hun afdeling. Laat ze meebeslissen over hoe het budget verdeeld wordt, hoeveel personeel er op welk moment wordt ingezet, welke inkopen er worden gedaan, welke bij- en/of nascholing nodig is en hoe omgaan moet worden met cliënten met moeilijk gedrag? Niet het protocol moet leidend zijn, maar de vakbekwaamheid van de professionele verzorgenden en verpleegkundigen.

Tenslotte, publiceer naast een zwarte lijst ook eens een lijst met best practices; leer van elkaar!

Actiecode ontvangen?

Klik hier