Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

Donderdag 23 mei was de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao GGZ. Tijdens het overleg hebben NU’91, de andere vakbonden en werkgevers (GGZ Nederland) hun voorstellen toegelicht.

 

Sterk maken voor 80.000 werknemers

NU’91 en de andere bonden willen dat er vol wordt ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap en het behoud van werknemers. Zo willen we de flexibele inzet en voortdurende beschikbaarheid van werknemers buiten het rooster beperken en de vaste werknemers waarderen voor hun inzet. Wij realiseren ons dat we ons voor de 80.000 werknemers in de GGZ sterk moeten maken voor een betere beloning, gezonde roosters en het versterken van professionaliteit en ontwikkeling; als we de werknemers willen behouden voor de branche.

 

Verslechtering door werkgevers

Na toelichting door GGZ Nederland, is NU’91 geschrokken van een aantal door de werkgevers voorgestelde verslechteringen. Zo stellen zij voor om zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar niet het volledige loon door te betalen. Dat is in feite een boete op ziek zijn en gaat uit van wantrouwen.

Daarnaast willen werkgevers met de bonden praten over aanpassing van de vergoedingen en toeslagen, bijvoorbeeld de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bijzondere diensten. Verder komen werkgevers met het schrappen van een aantal beschermende maatregelen, die nu als aanvulling op de Arbeidstijdenwet in de cao zijn afgesproken. Een voorbeeld daarvan is het inkorten van de rusttijd tussen een late en een vroege dienst. Dat staat haaks op onze inzet die gericht is op de gezondheid en veiligheid van werknemers.

 

Inhoudelijke reactie werkgevers

Werkgevers komen voor 20 juni met een inhoudelijk reactie op onze voorstellen. NU’91 hoopt dat we dan een goede slag kunnen maken naar een nieuwe cao GGZ.

Actiecode ontvangen?

Klik hier