Gunstige prognose lost personeelstekort zorg niet op

Gunstige prognose lost personeelstekort zorg niet op

Uit de prognosecijfers arbeidsmarkt zorg en welzijn blijkt dat het toekomstige tekort aan zorgpersoneel terugloopt. Volgens de prognoses dalen de tekorten van 125.000 naar ruim 79.000. Daarvan betreft 93% de beroepsgroepen verpleegkundigen en verzorgenden op niveau 3, 4 en 6. Functies die van cruciaal belang zijn voor het primaire zorgproces en medewerkers waarvan patiënten en cliënten dagelijks afhankelijk zijn.

 

Arbeidsmarktmaatregelen

NU’91 stelt zich op het standpunt dat de waardering van een beroepsgroep gelijke tred moet houden met het belang voor de maatschappij en dat de zorgprofessionals deze waardering ook echt moeten gaan voelen. Het kabinet moet gaan inzien dat er meer moet gebeuren om ook de achterdeur dicht te houden. Een combinatie van maatregelen is essentieel. NU’91 heeft de vaste kamercommissie VWS gevraagd tijdens het debat van 29 mei de onderstaande punten te adresseren.

Arbeidsmarktmaatregelen

  • Een wettelijke verankering van de zeggenschap van de grootste beroepsgroep in Nederland (verpleegkundigen en verzorgenden), waardoor zij echt invloed gaan krijgen op organisatiebesluiten die gevolgen hebben voor hun werk. Een wettelijke verankering moet organisaties ertoe aanzetten een verpleegkundige staf te installeren, ondersteunen en faciliteren.
  • Extra middelen om te voorkomen dat zorgprofessionals de sector verlaten. Deze moeten bedoeld zijn om de zware aspecten van het werk (beschikbaarheid buiten het rooster en onregelmatig werk) extra te waarderen, om ervaren krachten extra salarisperspectief te geven en minder werken voor ouderen te ondersteunen.
  • Extra middelen voor vak- en functiegerichte scholing. Deze willen wij bestemmen voor de noodzakelijke ontwikkeling/coaching en scholing/accreditering van medewerkers, zodat zij gekwalificeerd blijven voor hun taak. Zonder dat ze daar zelf een lening voor hoeven af te sluiten.

 

Personeelsaanbod en kwaliteit van zorg leiden

We gaan het niet redden met overheidsmaatregelen op alleen instroom. Behoudmaatregelen helpen, maar zijn in de toekomst onvoldoende om aan de zorgvraag te voldoen. NU’91 is dan ook van mening dat, naast de vele initiatieven die nu worden genomen, de overheid keuzes moet maken en de verantwoordelijkheid moet nemen om de toegang tot zorg anders te organiseren. Omdat er te weinig personeel is voor de gevraagde zorg, hebben wij de kamercommissie VWS gevraagd het personeelsaanbod en de kwaliteit van zorg leidend te laten zijn voor de geleverde zorg in plaats van dat het personeel zich uitput om zorg te verlenen met alle gevolgen van dien.

Actiecode ontvangen?

Klik hier