Inzet NU’91 gesprek verkenner BIG-2

Inzet NU’91 gesprek verkenner BIG-2

NU’91 informeerde donderdagmiddag 5 september de vakbonden FNV en CNV in een vooroverleg over onderstaande punten die wij inzetten bij het gesprek op maandag 9 september met verkenner Alexander Rinnooy Kan.

 

Punten NU’91

  • NU’91 eist dat het wetsvoorstel BIG-2 van tafel verdwijnt.
  • Er is geen draagvlak onder de verpleegkundige beroepsgroep voor de twee beroepsprofielen die in het wetsvoorstel BIG-2 staan. Het gesprek over beroepsprofielen dient in de praktijk plaats te vinden binnen de beroepsgroep.
  • Functiedifferentiatie blijft een taak van de zorgprofessionals in het werkveld, niet van de overheid.
  • De behoefte aan functiedifferentiatie moet met een frisse blik bekeken worden, samen met de BIG-geregistreerde verpleegkundigen.
  • De verpleegkundige functieprofielen moeten in samenspraak en samenwerking met de zorgprofessionals in de praktijk geactualiseerd worden.
  • Functieprofielen en een eventueel vernieuwd beroepsprofiel moeten getoetst worden aan Europese richtlijnen en gekoppeld aan arbeidsvoorwaarden (cao).
  • Een onafhankelijk kwaliteitsregister Verzorgenden en Verpleegkundigen dat niet gekoppeld is aan een van de bestaande partijen.

 

Intensief contact

 

Deze punten zijn de opbrengst van input van onze achterban, met wie we de afgelopen week intensief contact hebben gehad.

 

We houden je op de hoogte van uitkomst van het gesprek op maandag 9 september.

Actiecode ontvangen?

Klik hier