Kabinet moet werkgevers tot de orde roepen

Kabinet moet werkgevers tot de orde roepen

Miljoenennota

 

Het kabinet meldt in de Miljoenennota 2019 dat 95% van de huishoudens er in 2019  in koopkracht op vooruit gaat door de gunstige economische situatie.

 

Inkomen verpleegkundigen en verzorgenden

 

Positieve koopkrachtberichten, maar wat merken verpleegkundigen en verzorgenden hiervan? In de academische ziekenhuizen lukt het op dit moment bijvoorbeeld niet om met de werkgevers goede afspraken te maken – over onder andere inkomen - in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De onderhandelingen liggen al een hele tijd stil. En dat is slecht voor alle betrokken partijen.

 

Kabinet roep werkgevers tot orde

 

Het kabinet zou zorgwerkgevers ter verantwoording moeten roepen als zij onrust laten ontstaan en laten bestaan rondom de cao's. Michel van Erp, NU’91online “Dat is de doodsteek voor het imago van de beroepsgroep. Je hoort steeds vaker dat je beter niet voor een baan in de zorg kunt kiezen omdat het daar zo'n rommel is.”

 

Veel vacatures


Nu al zijn vacatures voor verpleegkundigen en verzorgenden niet in te vullen. Het vooruitzicht voor de komende jaren is niet veel beter. We zullen er alles aan moeten doen onze verpleegkundigen en verzorgen te behouden en nieuwe mensen te werven. Het is dan ook volstrekt onacceptabel dat werkgevers niet op voorhand zorgen voor eerlijke cao afspraken. Verpleegkundigen en verzorgenden vragen nog steeds niet het onderste uit de kan als het om hun arbeidsvoorwaarden gaat.

 

Administratiedruk

 

Ook de zorgverzekeraars moeten worden aangesproken op de overdreven administratiedruk. Het kabinet moet ook hier haar verantwoording nemen en ervoor zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden hun tijd niet hoeven te besteden aan overbodige administratie; zij moeten er zijn voor hun cliënten. Deze administratieve last is al jarenlang een terugkerend onderwerp dat niet wordt opgelost. Politici ‘duiken over elkaar heen’ om te zeggen dat het anders moet. Maar opgelost is deze last nog steeds niet.

 

Dus kabinet: wijs niet naar andere partijen om de administratiedruk aan te pakken en grijp in. Van Erp: “dit is iets wat iedere inwoner van Nederland aangaat en het mag niet langer zo misgaan.”

 

 

Actiecode ontvangen?

Klik hier