Nog steeds te veel agressie in de zorg

Nog steeds te veel agressie in de zorg

We hebben er al veel over geschreven en ook een keer een meldpunt over gehad: agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Dit geldt echt niet alleen voor de acute psychiatrie, hoewel het daar natuurlijk wel erg veel voor komt, maar voor alle sectoren in de zorg.

Jaarlijks worden 1.6 miljoen werknemers, nationaal, slachtoffer van agressie op het werk door derden. Agressie door collega’s of leidinggevenden komt minder vaak voor, maar nog altijd één op de tien werknemers is daar jaarlijks slachtoffer van.

De behoefte van werknemers aan maatregelen tegen externe agressie is het grootst in de zorg. In onze sector komen ook de meeste incidenten voor. In de gezondheids- & welzijnszorg heeft slechts15 procent van de werkgevers aandacht voor agressie terwijl werknemers in een aantal van deze sectoren wel dringend behoefte hebben aan maatregelen.

De gevolgen van agressie op het werk zijn groot. Slachtoffers van agressie rapporteren bijvoorbeeld een minder goede gezondheid en meer burn-outklachten. De effecten van agressie raken echter ook de organisatie. Slachtoffers van agressie verzuimen meer, zijn sneller geneigd van baan te veranderen en schatten hun eigen functioneren en inzetbaarheid lager in. De impact van interne agressie is nog vele malen groter dan voor externe agressie.

Wil je meer hierover weten: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/01/agressie-op-het-werk-2014

Ben je het slachtoffer van agressie en of geweld schroom dan niet om gewoon aangifte te doen. En realiseer je dat het niet normaal is en al helemaal niet ‘nu eenmaal bij je wekt hoort’. Er zijn grenzen, ook aan wat de patiënt c.q. cliënt c.q. bewoner van je kan en mag vragen.

Carel van den Bergh
Serviceloket

Actiecode ontvangen?

Klik hier