Nog weinig schot in cao overleg GGZ

Nog weinig schot in cao overleg GGZ

De tweede onderhandelingsronde van 20 juni tussen NU’91, de andere bonden en GGZ Nederland voor een nieuwe cao GGZ, heeft ons helaas niet dichter bij elkaar gebracht.

 

Behoefte aan verbetering arbeidsvoorwaardenpakket

GGZ Nederland kwam voorstellen die leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. Wij hebben aangegeven juist te willen praten over een verbetering van de huidige cao-afspraken. Wij hebben benadrukt dat de sector behoefte heeft aan afspraken die leiden tot een verhoging van de instroom van nieuwe werknemers en het behoud van de huidige werknemers. En eisen dat deze afspraken terugkomen in het totaalpakket.

 

Onze concrete eisen

  • Een salarisverhoging van 5%.
  • Afspraken over duurzame inzetbaarheid en een generatiebeleid.
  • Terugdringen van de flex in de roosters.
  • Goede afspraken over opleiden en ontwikkelingskansen.

 

Volgend overleg

Op 4 en 5 juli onderhandelen we weer. We verwachten dan concrete verbeteringsvoorstellen van GGZ Nederland. Afspraken die daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor de 90.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg.

Actiecode ontvangen?

Klik hier