Pittige onderzoeksresultaten 'angst en intimidatie' Charim

Pittige onderzoeksresultaten 'angst en intimidatie' Charim

Maandag 25 april 2016 heeft het Bureau Basis&Beleid de resultaten van het onderzoek naar mogelijke angst en intimidatie bij Zorggroep Charim gepresenteerd. NU’91 is blij dat het onderzoek resultaten naar voren heeft gebracht die aansluiten bij de signalen die de werknemersorganisaties in de afgelopen periode van leden ontvingen. Al zijn de conclusies zoals hieronder beschreven hard, het is van belang dat ze nu op tafel liggen. Ze geven namelijk voor alle betrokken partijen aanleiding om serieus met elkaar te gaan werken aan oplossingen die de sociale onveiligheid binnen Zorggroep Charim tot minimale proporties terugbrengen.

 

De bevindingen en conclusies van Basis&Beleid zijn niet mals. Volgens de onderzoekers is er ‘sprake van een problematische situatie in de arbeidsverhoudingen en cultuur’ van Zorggroep Charim. ‘Op veel plekken binnen Zorggroep Charim is er sprake van sociale onveiligheid, maar er zijn zeker ook positieve ervaringen. Wel is op een aantal plekken daadwerkelijk sprake van angst en intimidatie’. Dit openbaart zich op verschillende manieren in de organisatie:

  • Het ontbreken van een concrete uitwerking van de besturingsfilosofie in heldere kaders.
  • De stijl van leidinggeven van de bestuurder die zijn eindverantwoordelijkheid centraal stelt en naar eigen inzicht ingrijpt op lagere niveaus met al gevolg dat leidinggevenden zich belemmerd voelen in het uitoefenen van hun functie en ervaren dat hun professionaliteit niet serieus genomen wordt.
  • Onduidelijkheid over de spelregels en de verschillende en wisselende manier waarop ze in de praktijk worden toegepast.
  • Werknemers ervaren een disbalans tussen sturen op resultaten en mensgerichtheid.
  • De wijze waarop wordt omgegaan met fouten. Het is in beleving voornamelijk gericht op het aanwijzen van een 'schuldige' en niet of te weinig gericht op het leren van fouten en het onderkennen van onderliggende systemen en patronen.
  • Binnen een aantal teams/afdelingen is sprake van intimiderend gedrag van leidinggevenden.

 

Volgens de onderzoekers wordt het gevoel van sociale onveiligheid gevoed door de wijze waarop en mate waarin werknemers bij ontwikkelingen worden betrokken. De communicatie wordt vooral gekarakteriseerd door eenrichtingsverkeer en is minder gericht op dialoog of inspraak. Ook als het direct het eigen werk betreft.

 

Er zijn tien aanbevelingen gedaan om de arbeidsverhoudingen binnen Charim te herstellen. Charim heeft aangegeven met deze aanbevelingen aan de slag te gaan en gebruik te maken van de ondersteunende rol die Basis & Beleid hierin kan bieden. Als werknemersorganisaties zullen wij ons de komende periode inzetten om met alle betrokken partijen ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk acties worden ingezet om de problemen, die in het onderzoek beschreven worden, aan te pakken. Voor ons is het van groot belang dat er in openheid en transparantie wordt gesproken over de problematiek en dat er daadwerkelijk wat het de conclusies en aanbevelingen wordt gedaan. Werknemersorganisaties en ondernemingsraad zullen in een stuurgroep betrokken blijven om het proces naar een sociaal veiliger Charim zorgvuldig te volgen.

Actiecode ontvangen?

Klik hier