Politiek neemt geen verantwoordelijkheid voor de zorg

Politiek neemt geen verantwoordelijkheid voor de zorg

De miljoenennota 2020 meldt dat de zorgpremie weliswaar stijgt, maar dat daar een hoge kwaliteit van zorg tegenover staat. Het kabinet spreekt verder haar zorgen uit over de organiseerbaarheid van de zorg.

 

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn in hoge mate verantwoordelijk voor een hoge kwaliteit van zorg en de bezetting van de roosters in de instellingen; zonder hen heeft een bed geen waarde!

 

Op veel plaatsen luiden zorgmedewerkers de noodklok. De werkdruk is torenhoog, het salaris ontwikkelt zich minimaal en medewerkers hebben het gevoel dat zij geen goede zorg meer kunnen verlenen. Het gevolg is een stijgend ziekteverzuim en een grote groep die de zorg verlaat. Hoewel het kabinet het dreigende tekort aan arbeidskrachten in de zorg onderkent, wordt er (te) weinig geld uit het begrotingsoverschot in de zorgsector geïnvesteerd om deze arbeidsmarktproblemen structureel aan te pakken.

 

Maximaal investeren

 

De politiek moet met een beter antwoord komen dan nu verwoord in de miljoennota 2020. Er moet maximaal geïnvesteerd worden om zorgmedewerkers de arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden waar zij recht op hebben. Alleen dan kunnen de problemen in de zorgsector echt goed aangepakt worden en wordt sector weer gezond.

 

BIG-2 en onderzoek functiedifferentiatie

 

In de beleidsagenda VWS staat dat er gestreefd wordt om in 2020 een wetsvoorstel te behandelen dat de eisen van herregistratie uitbreidt. De wens wordt uitgesproken om de functie van regieverpleegkundige te reguleren in een wet, maar dat op dit moment met partijen mogelijke alternatieven worden besproken.

 

Ook meldt VWS dat er onderzoek wordt gedaan naar de functiedifferentiatie van mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Daarvoor wordt € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2019 tot en met juni 2023.
 

NU’91 heeft kort geleden al aangegeven dat het wetsvoorstel BIG-2 van tafel moet. De boodschap over functiedifferentiatie is glashelder: ‘functiedifferentiatie is en blijft een taak van de zorgprofessionals in het werkveld, niet van de overheid,’ aldus Stella Salden, voorzitter NU’91

 

Actiecode ontvangen?

Klik hier