Recht om onbereikbaar te zijn voor het werk in de GHZ

Recht om onbereikbaar te zijn voor het werk in de GHZ

Woensdagochtend 18 september hebben NU’91, de bond voor de mensen in de zorg en de overige vakbonden in alle vroegte – en na lang onderhandelen – een onderhandelaarsakkoord met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gesloten voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg (GHZ).

 

Naast afspraken over loon, werkdruk, roosters en functiewaardering is in het akkoord vastgelegd dat medewerkers in de GHZ het recht hebben om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor het werk; om zo de nodige rust te kunnen nemen.

 

Looptijd

 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (1 april 2019 – 1 oktober 2021).

 

Loonsverhoging

 

De werknemers krijgen in 2020 en 2021 een structurele loonsverhoging van ruim 7,8% structureel en 4,25% incidenteel.

 

De verdeling is als volgt:

 

 • De eindejaarsuitkering gaat omhoog met 1,28% naar 8,33% in december 2019.
 • Een verhoging van 3,4% per 1 juni 2020.
 • Een verhoging van 3,15% per 1 juni 2021.
 • Een eenmalige uitkering van 1,25% in december 2019.
 • Een eenmalige uitkering van 1,5% in december 2020.
 • Een eenmalige uitkering van 1,5% in september 2021.

 

Leerlingsalarissen en stagevergoeding

 

Per 1 januari 2020 worden de leerlingensalarissen verhoogd met gemiddeld 5,7%. De stagevergoeding stijgt van € 310 naar € 400.

 

Roosters en werkdruk

 

 • Zodat werknemers weer gezond kunnen werken en de eindstreep kunnen halen, moeten werkgevers en werknemers aan de slag met werkdrukverlaging.
 • Om de nodige rust te kunnen nemen, wordt het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor het werk in de cao vastgelegd.
 • 57-jarigen hoeven geen slaapdiensten meer te draaien.
 • Er komt voorlichting over de juiste toepassing en naleving van de jaarurensystematiek (JUS), waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan het op de juiste wijze inroosteren van de contracturen en het aantal dagen dat een werknemer maximaal achter elkaar mag werken.
 • Voor werknemers met een zwaar beroep gaan we in de eerste helft van 2020 afspraken maken om eerder te stoppen met werken.

 

Functiewaardering

 

Om te stimuleren dat verzoeken om een functiebeschrijving en FWG-indeling tijdig worden afgehandeld, wordt een termijn in de cao opgenomen. Ook wordt gewaarborgd dat alle taken die een werknemer uitvoert, worden meegewogen bij het indelen van een functie in een FWG-schaal.

 

Professionalisering

 

Er moeten goede afspraken komen over de invloed en zeggenschap die zorgprofessionals moeten krijgen op de invulling van het zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Dat gaan we ondersteunen met professionele statuten. De inhoud hiervan gaat NU’91 samen met haar leden verder uitwerken.

 

Onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan de NU’91 leden

 

De komende weken zal het onderhandelaarsakkoord met een verdere toelichting ter stemming aan de NU’91-leden worden voorgelegd.

Actiecode ontvangen?

Klik hier