Schrappen 8 registraties

Schrappen 8 registraties

Iedereen is het er over eens dat de regeldruk in de zorg moet worden aangepakt, maar toch zit er weinig schot in; niemand wordt concreet over welke regels het dan gaat.

 

En zorgprofessionals willen en kunnen geen registraties schrappen zonder de steun van het hoogste management. Daarom doet NU’91 hier een concrete en stevige voorzet, die ook met de brancheverenigingen wordt besproken. Wij hopen dat zij zich achter deze voorzet scharen en hun leden stimuleren om hiermee snel aan de slag te gaan. Het is voor wat betreft de werkdruk in de zorg immers al vijf over twaalf!

 

NU’91 vraagt teams en ondernemingsraden de 8 hieronder genoemde punten te bespreken met hun bestuurder en zijn of haar steun voor de effecten. Alleen met steun van het hoogste management kan en wil het team overgaan tot het schrappen van registraties. De mogelijke gevolgen hiervan zullen immers door het hoogste management/de bestuurder extern en intern moeten worden verantwoord. Het is dus belangrijk dat de bestuurder achter zijn personeel gaat staan.

 

Om het resultaat (minder regeldruk) te bespoedigen stellen wij voor de volgende 8 registraties te schrappen met als uitgangspunt:  vertrouwen in de professional.

 

Deze opsomming betekent niet dat we de regels niet meer uitvoeren; het betekent dat we het niet meer registreren omdat het behoort tot het vak van de professional.

 

  1. Alle registraties die niet perse door zorgprofessionals hoeven te worden gedaan, worden bij andere functionarissen neergelegd. Voorbeeld: het doorspoelen van de kranen voor de legionella-check.
  2. Alle registraties die verplicht worden gesteld door zorgaanbieders en die niet uit de wet voortvloeien maar uit veldnormen, kwaliteitssystemen en ondersteuningsplannen, worden geschrapt. Voorbeelden: rapporteren zorg in overeenstemming met het plan of controle op medicatie door andere begeleider. In plaats daarvan worden alleen de afwijkingen gerapporteerd.
  3. Registraties die uitsluitend door zorgkantoren worden opgelegd, worden daar besproken met het doel: schrappen.
  4. Uit wetten voortvloeiende registraties zijn zo luw mogelijk.
  5. Er wordt een oplossing gevonden voor de zeer irritante wettelijke registraties van de koelkasttemperatuur in wooneenheden en de datum op geopende verpakkingen. (Er wordt eerst overlegd met de inspectie en indien nodig wordt betrouwbare apparatuur aangeschaft).
  6. Registratie die uitsluitend dient ter verkrijging van informatie voor derden (bijv. brancheverenigingen) wordt geschrapt.
  7. Registratie die uitsluitend dient ter subsidiering van de zorgaanbieder wordt geschrapt.
  8. Vanzelfsprekend is dat in vorige jaren verplichte maar dit jaar niet-verplichte registraties (die voor het gemak in de ondersteuningsplannen zijn blijven staan) ook worden geschrapt.

 

De genoemde 8 punten zijn geïnspireerd op ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ en het promotieonderzoek van Marjolein Herps.

Actiecode ontvangen?

Klik hier