Update cao VVT

Update cao VVT

Maandag 20 mei heeft NU’91 samen met de andere werknemersorganisaties en Actiz onderhandeld over een nieuwe cao VVT. We hebben het onderzoek naar de zogenaamde referteperiode min-/plusuren besproken; de uitkomst laat zien dat er veel aandacht is voor dit onderwerp. Zowel werkgevers als werknemers zijn kritisch over de afspraken zoals vastgelegd in de vorige cao. Verder hebben we verkend hoe de beschikbare financiële ruimte zo maximaal mogelijk voor ‘loon’ ingezet kan worden.

 

Op 4 juni gaat het overleg verder met de inhoudelijke onderwerpen werkdruk en inzetbaarheid.

Actiecode ontvangen?

Klik hier