Update cao ziekenhuizen

Update cao ziekenhuizen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de werknemers in de ziekenhuizen hebben gisteren nog niet tot een akkoord geleid. NU’91 had samen met de andere vakbonden vooraf de hoop dat er flinke stappen gezet konden worden op twee belangrijke onderwerpen: het generatiepact en de uitbetaling van achterstallige ORT over verlof. Er is echter nog een flink verschil van inzicht over de uitgangspunten voor de generatieregeling en ook op het ORT-dossier hebben we ‘elkaar nog niet gevonden’.

 

Generatiepact

 

Opnieuw zijn onze uitgangspunten gewisseld:

  • Te bevorderen dat ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken.
  • Jongeren (versneld) een stap te kunnen laten zetten binnen een ziekenhuiscarrière. Via extra instroom of het verhogen van de huidige contracten. Met als doel meer vaste banen met de gewenste arbeidsduur voor nieuwe medewerkers

Omdat de sector aan het vergrijzen is, zijn nieuwe cao-afspraken met werkgevers van groot belang om goede kwalitatieve zorg te waarborgen en de werkdruk voor werknemers niet verder te laten oplopen.

 

Achterstallige ORT

 

Voor de NU’91 en de andere vakbonden geldt dat de afspraken die worden gemaakt over de achterstallige ORT uiteindelijk dienen te worden beoordeeld in het totaalpakket aan afspraken. Andere zaken zoals een redelijke loonsverhoging zijn echter nog niet aan de orde geweest. Op dit moment is er dus nog geen zicht op een cao-akkoord. Er moet vaart gemaakt worden om voor de zomer tot een goed akkoord te komen. We hebben de werkgevers daarom opgeroepen de volgende keer in ieder geval met een loonbod te komen.

 

Op 7 april vindt er opnieuw overleg plaats. Inmiddels is er ook een reservedatum afgesproken te weten 15 mei.

 

We houden jullie via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen.

Actiecode ontvangen?

Klik hier