VERPLEEGKUNDIGE ALS STERVENSHULPVERLENER

VERPLEEGKUNDIGE ALS STERVENSHULPVERLENER

Mensen die hun leven 'voltooid' vinden, moeten hulp krijgen bij zelfdoding, dat staat in een onlangs gepresenteerd wetsvoorstel. Hoewel het een voorstel betreft en de details nog uitgewerkt moeten worden, stelt het kabinet een voorkeur te hebben om de rol van stervenshulpverlener te laten vervullen door mensen met een medische achtergrond; zij zouden het beste in staat zijn om te beoordelen of een stervenswens niet het gevolg is van een medische aandoening.

NU’91 heeft een peiling gehouden onder haar leden over hoe zij tegen een eventuele rol als stervenshulpverlener aankijken? Van de ruim honderd respondenten is 74% het eens met de stelling dat een verpleegkundige – mits daartoe opgeleid - een rol heeft als stervenshulpverlener bij ‘voltooid leven’.

Op korte termijn maakt NU’91 een afspraak met betrokken ministers om de mogelijke verpleegkundige rol als stervenshulpverlener bij voltooid leven en de daarbij behorende (beroeps)voorwaarden, handelingen en opleidingseisen te bespreken.

NU’91 behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden, zodat zij in staat zijn hun werk op professionele wijze uit te voeren.

Actiecode ontvangen?

Klik hier