Zorg en beroepsgroep gebaat bij brede overgangsregeling BIG II

Zorg en beroepsgroep gebaat bij brede overgangsregeling BIG II

Woensdag 24 april is er een overleg geweest met minister Bruins in het kader van de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen. DE BOND voor de mensen in de zorg NU’91 en de andere landelijke betrokken partijen zijn tijdens dit overleg geïnformeerd over de stand van zaken.

 

Tijd nodig

Hoewel het een goed gesprek tussen partijen is geweest, is er extra tijd nodig om tot een breed gedragen voorstel te komen. De verwachting is dat er eind mei 2019 meer duidelijkheid komt over de overgangsregeling voor verpleegkundigen.

 

NU’91 dringend advies

NU’91 gaf eerder al het dringende advies een brede overgangsregeling op te nemen in de wet BIG II. Een brede overgangsregeling houdt in, dat zowel verpleegkundigen met een Hbo-diploma als verpleegkundigen met Mbo- of Inservice-diploma mét verpleegkundige vervolgopleiding zich in kunnen schrijven als regieverpleegkundige.

 

Belang voor de arbeidsmarkt zorg

Zoals UWV-cijfers laten zien, is de Nederlandse arbeidsmarkt voor de zorg zeer krap. In 2019 zullen er 140.000 moeilijk te vervullen vacatures zijn; dat geldt voor algemene en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Actiecode ontvangen?

Klik hier