Zorgstagecheck het leren schiet er door de hoge werkdruk bij in

Zorgstagecheck het leren schiet er door de hoge werkdruk bij in

Zorgstagecheck het leren schiet er door de hoge werkdruk bij in

Bijna 1.000 reacties ontving NU’91 op haar online zorgstagecheck onder zorgstudenten naar hun stage-ervaring. Deze check stond live van half april tot half mei. Aanleiding zijn de veranderingen in de zorg, het personeels- en stagetekort en de signalen die beroepsvereniging voor de verpleging en verzorging NU’91 van studentleden ontvangt. Vandaag, de Dag van de Stagiair, presenteert NU’91 de uitslag. Studenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek overhandigen de resultaten deze middag om 13:00 uur aan leden van de Tweede Kamer.

 

Werk- en prestatiedruk

Maar liefst 71,5% van de studenten geeft aan dat zij tijdens hun stage hoge werkdruk ervaren en  51,6% een hoge prestatiedruk.

 

Leren schiet erbij in

Ruim een derde (40,9%) van de respondenten geeft aan dat zij volledig worden ingezet bij personeelskrapte. Tijd om te leren is er dan vaak niet. Zo geven respondenten aan:

 

 ‘Er wordt vanuit de werkgever veel druk gelegd op het werken en het leren schiet erbij in.’

 

‘Ik mis het stukje leren. Ik voel me gewoon werknemer die volop meedraait. Ik val in bij ziekte en houd weinig tijd over voor mijn opdrachten.’

 

‘Door personeelstekorten heb ik als stagiair meegedraaid als volwaardig, ondanks dat ik heb gezegd dat ik dat niet mocht en niet kon. Mijn vraag is: wie er verantwoordelijk en wat zijn de consequenties voor mij?’

 

Onderbetaald

53,8% van de respondenten blijkt minder stagevergoeding te ontvangen dan in de huidige cao’s is afgesproken. Daarnaast geeft 1 op de 5 aan dat zij meer uren stagelopen dan is afgesproken en zij hier niet voor werden betaald.

 

Het moet anders

Monique Kempff, voorzitter NU’91: ‘Hoge werk- en prestatiedruk, weinig tijd om te leren en onderbetaald. Dat kan en mag niet. Het moet anders. Het heeft niet enkel gevolgen voor de stageomstandigheden. Maar op de langere termijn hebben deze factoren ook gevolgen voor het behouden van professionals voor de zorg en voor de kwaliteit van zorg.’

 

Betere betaling en tijd om te leren

NU’91 zet er op in dat cao afspraken worden nagekomen en stagiairs de vergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Bij komende cao-onderhandelingen zet NU’91 in op een verhoging van de stagevergoeding met 25%. Van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, moet extra budget komen zodat de werkgevers deze loonsverhoging voor stagiaires ook daadwerkelijk kunnen gaan betalen. Daarnaast bespreken we aan alle sociale tafels de balans tussen werken en leren met de werkgevers. Stagiairs mogen niet in worden gezet om het personeelstekort op te vangen.

 

Monique Kempff, voorzitter NU’91: ‘samen zijn we verantwoordelijk voor het opleiden van zorgstudenten tot zorgprofessionals.

Actiecode ontvangen?

Klik hier